จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

งานประชุมสภาคนพิเศษแห่งเอเชีย 2567ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอรับหนังสือการลดหย่อนภาษี

Download : แบบตอบรับการสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ การประชุมสภาคนพิเศษแห่งเอเชีย "ฉันทำได้"

 
การประชุมสภาคนพิเศษที่ผ่านมา